Regulaminy aren

Regulamin paintball klasyczny

Poniższy Regulamin dotyczy zabawy na Hali Paintballowej Lasercamp.

Wszyscy uczestnicy zabawy maja obowiązek przestrzegać Regulaminu i przyjmują do wiadomości, że jego nieprzestrzeganie może spowodować usunięcie z gry bez możliwości zwrotu opłaty za grę.

Hala Paintballowa dzieli się na: Strefę Walki i Strefę Bezpieczną.

W grze mogą brać udział osoby od 18 roku życia. Osoby pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć w zabawie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. (wzór zgody dostępny u obsługi).

Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze ani przebywać w Strefie Walki.

Na Hali Paintballowej obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Osoby biorące udział w zabawie są zobowiązane przejść przeszkolenie bezpieczeństwa i obsługi sprzętu.

Do zabawy na Hali Paintballowej gracze używają markerów oraz kulek należących do LaserCamp lub własnych.

Marker oraz kulki należące do gracza muszą zostać zaakceptowane przez obsługę Hali Paintballowej. Prędkość wylotowa w markerze nie może być większa niż 280 fps.

Zabroniona jest jakakolwiek modyfikacja markerów. W przypadku wadliwie działającego sprzętu, braku kulek lub sprężonego powietrza, gracz ma obowiązek wrócić do Strefy Bezpiecznej i poczekać na obsługę.

Uszkodzenie sprzętu z własnej winy, wynikające z niewłaściwego użytkowania (rzucanie, uderzanie o przedmioty) może skutkować obowiązkiem pokrycia kosztów naprawy.

Wszyscy przebywający W Strefie Walki zobowiązani są do używania masek ochronnych, które zakładają na twarz przed wyjściem ze Strefy bezpiecznej. Brak założonej maski skutkuje natychmiastowym usunięciem ze Strefy Walki bez możliwości powrotu, aż do końca rozgrywek.

Przygotowanie do zabawy odbywa się w Strefie Bezpiecznej.

Każdy marker znajdujący się w Strefie Bezpiecznej musi pozostać zablokowany i dodatkowo zabezpieczony wkładką do lufy lub nakładką zabezpieczającą.

Wyjście ze Strefy Bezpiecznej dozwolone jest jedynie za zgodą obsługi podczas przerwy w zabawie.

Gracze rozpoczynają zabawę w Strefie Walki na wyraźny znak obsługi i natychmiast przerywają ją na żądanie obsługi.

Jeżeli gracz zobaczy w Strefie Walki osobę bez maski, ma obowiązek natychmiastowego przerwania zabawy.

Zabrania się strzelać do przeciwnika z odległości mniejszej niż 4 metry.

Zabrania się strzelania do obsługi i osób postronnych.

Zabrania się kontaktu fizycznego (np. walki wręcz) pomiędzy grającymi.

Zabrania się wspinania na przeszkody do tego nie przystosowane.

Zabrania się przestawiania i demontowania przeszkód.

Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych bez zgody obsługi.

Zabrania się zbierania rozsypanych kulek w celu ich powtórnego użycia.

Gracz wyeliminowany ma obowiązek natychmiastowego powrotu do Strefy Bezpiecznej.

Po każdej rozgrywce oraz po zakończeniu zabawy gracz ma obowiązek wyczyścić sprzęt oraz kombinezon z farby i resztek kulek. Za nie wyczyszczony sprzęt może zostać pobrana dodatkowa opłata.

Uczestnik zabawy oświadcza, że ma świadomość ryzyka jakie niesie uczestnictwo w grze. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia drobnych urazów takich jak siniaki czy otarcia.

Uczestnik zabawy oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas pobytu w LaserCamp,  wyłącznie do celów promocyjnych LaserCamp, bez możliwości dalszej odsprzedaży. 

Uczestnik gry potwierdza znajomość powyższego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Regulamin paintball elektroniczny

Przed wejściem na arenę LaserCamp warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z całym systemem. Podstawowa wiedza o sprzęcie pozwoli na sprawniejsze działanie podczas walki. Zapoznanie się ze Scenariuszami rozgrywek wyeliminuje nerwowe chwile w stylu „trafili mnie i co teraz?!!!!”.  Regulamin, to nie jest zbiór pobożnych życzeń dla wapniaków. Trzeba go jednak przeczytać.

 

Poniżej kilka zasady, które pozwolą na przyjemną i sprawiedliwą grę, bez irytacji na pozostałych graczy.

   • Zaczynając grę drużyny rozchodzą się na arenie tak aby wprowadzić element zaskoczenia u przeciwnika.
   • Staramy się ograniczyć ilość wystrzelonej amunicji, a większą uwagę poświęcamy celowaniu.
   • Ta gra, jak każda inna wymaga pewnej taktyki, dla tego też podstawą jest odpowiednie poruszanie się po arenie. Niekiedy sytuacja wymaga szybko szybkiej zmiany pozycji jednak większą część czasu poruszamy się na tyle cicho aby utrudnić przeciwnikom zauważenie nas.
   • Staramy poruszać się w grupie. Opcjonalne są mniejsze grupy około dwu osobowe, tak aby cała drużyna mogła kontrolować jak największą część areny uniemożliwiając przeciwnikom zajście nas od tyłu.
   • Zdarzają się sytuacje bez wyjścia gdzie gracze ostrzeliwują się bez możliwości ucieczki jak i bez możliwości trafienia przeciwnika, szkoda tracić czas, lepiej się dogadać i rozejść się bez oddania strzału.
   • Przy zderzeniu się z przeciwnikiem nie odpychamy rękoma karabinu, jeżeli nie uda nam się zastrzelić go przy pierwszym podejściu najlepiej odpuścić i rozejść się.
   • Ukrywanie się w jednym miejscu jest możliwe do momentu śmierci, potem należy odejść jak po przegranym pojedynku.
   • Jeżeli zostajesz zabity udaj się do miejsca w którym rozpocząłeś rozgrywkę lub też na tyły swojej drużyny z podniesionym wysoko karabinem.
   • Nie chodzimy za zastrzeloną osoba czekając aż się odrodzi, dajemy jej czas aby zdążyła się ukryć.
   • Pamiętajcie to tylko gra, nerwy trzymamy na wodzy, gramy po to aby się dobrze bawić.

Zasady te to zbiór sugestii i doświadczeń zdobytych przez nas samych i innych graczy. Zaproponuj coś od siebie.

 

 

 

Regulamin

Bawiący się na arenie LaserCamp są obowiązani do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu. Wejście na arenę oznacza jego zaakceptowanie.

 

1. Wstęp na arenę mają osoby, które ukończyły 13 rok życia. Osoby młodsze uczestniczą w zabawie za zgodą opiekuna.

2. Z areny nie mogą korzystać:

a. Osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających

b. Osoby nadwrażliwe na pulsujące światło

c. Osoby cierpiące na dolegliwości, przy których wysiłek fizyczny nie jest wskazany.

d. Kobiety w ciąży.

3. Podczas przebywania na arenie obowiązuje całkowity zakaz:

a. Jedzenia i picia.

b. Palenia i używania ognia.

c. Biegania i wspinania się na elementy aranżacji areny do tego nie przeznaczone.

d. Niszczenia i przestawiania elementów aranżacji.

e. Bezpośredniego kontaktu (np. wpadania na siebie i popychania).

f. Łapania za karabiny i kamizelki taktyczne innych graczy.

g. Wymachiwania i uderzania karabinem lub innymi przedmiotami.

h. Rzucania przedmiotami.

4. W przypadku szkód wynikłych z nieprzestrzegania regulaminu przez bawiącego się, Organizator może zażądać pokrycia strat.

5. Ubiór uczestnika zabawy powinien zapewniać mu bezpieczeństwo. Obuwie powinno być na płaskiej, antypoślizgowej podeszwie, ubranie bez zwisających długich elementów, a ewentualne okulary odpowiednio zabezpieczone. Gra bez zachowania powyższych środków ostrożności odbywa się na ryzyko własne uczestnika.

6. Osoby nie stosujące się do powyższych uregulowań mogą zostać wyproszone z Areny przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę.

7. Uczestnik gry oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację wizerunku utrwalonego podczas pobytu w LaserCamp,  wyłącznie do celów promocyjnych LaserCamp, bez możliwości dalszej odsprzedaży.

8. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, zabawa na arenie jest sportem wymagającym wysiłku fizycznego, mogącym powodować kontuzje, takie jak siniaki, otarcia i inne urazy.

9. Organizator posiada stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie Laser Camp.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z nie stosowania się do niniejszego regulaminu.

- formularz kontaktowy -

napisz do nas

- kontakt -

kontakt

Adres: Piaseczno
ul. Puławska 38/40
Telefon: 48 660 62 00 99
EMail: arena@lasercamp.pl